Ul. Prve Tuzlanske brigade broj 3, Tuzla

+387 (0)35 319 200 cobra.office@cobrasecurity.ba

PRAĆENJE LICA

Ovaj vid zaštite je na zapadu već odavno postao potreba. Kod nas je ovaj vid zaštite u startu bio pomodarstvo i način izražavanja ekonomske moćnosti pojedinaca dok je danas to potreba, jer nažalost živimo u eri visokog stepena kriminaliteta i devijantnog ponašanja, tako da je ovaj vid zaštite postao prijeka potreba za pojedince ili grupe.

Zaposlenici naše agencije posjeduju svjetski priznate certifikate za bodyguarding, te su sposobni maksimalno zaštiti lice koje je angažovalo ovaj vid zaštite.

Uposlenici su prošli posebne kurseve za bodyguard sistem zaštite VIP lica, po protokolu i programima IBSSA, najpoznatijih programa za obuku lica koja se bave ovim poslovima zaštite.

Program obuke se sastojao od slijedećeg:

  • -Psihofizičke pripreme;
  • -Fizičke pripreme;
  • -Formacionih sistema zaštite lica; 
  • -Samodbrana; 
  • -Odbrana od svih vrsta hladnog oružja;
  • -Odbrana od svih vrsta vatrenog oružja;
  • -Upotreba predmeta za zaštitu;
  • -Transport VIP lica;
  • -Korištenje putničkog motorog vozila u svrhu zaštite VIP lica;
  • -Drugi vidovi zaštite lica.

Po uvidu u gore navedeno, jasno je koja je sposoboost lica koja Vas štite, te kakav tretman i kakvu uslugu će te dobiti u slučaju da angažujete našu agenciju.