Ul. Prve Tuzlanske brigade broj 3, Tuzla

+387 (0)35 319 200 cobra.office@cobrasecurity.ba

O nama

csl0144“Cobra Security” d.o.o. Tuzla registrovano je kao privatno preduzeće i ima uspješnu poslovnu tradiciju već više od 14 godina na poslovima bezbjednosti.

Društvo je okupilo, angažirajući na zajedničkom zadatku, ekipu mladih, profesionalno obučenih, provjereno pouzdanih, kvalifikovanih i certificiranih ljudi. Svi uposleni u skladu sa odredbama najnovijeg Zakona o agencijama za zaštitu ljudi i imovine (“Službene novine F BiH” broj:78/08), posjeduju Certifikat za obavljanje poslova fizičke i/ili tehničke zaštite.

Svi radnici svoje zadatke obavljaju u jedinstvenim prikladnim uniformama, vidno su akreditovani i uredno obilježeni oznakom Društva i prikladno opremljeni potrebnim materijalno-tehničkim sredstvima (baterijske lampe, metal detektori, službena vatrena oružja, savremenom radio-vezom sa zasebnom frekvencijom i repetitorom i dr.).

Društvo pored ugradnje protuprovalnih i protupožarnih alarmnih sistema pruža usluge dojavnog centra i intervencije, koji su organizovani u okviru osnovnih aktivnosti.

Društvo, pored fizičkog i materijalno-tehničkog obezbjeđenja ljudi i imovine, u skladu sa posebnim Rješenjem F MUP-a broj:04-05-04-9-999 od 17.10.2005.godine (a na osnovu odredbi Zakona o agencijama za zaštitu ljudi i imovine) vrši usluge pratnje i osiguranja novca, vrijednosnih papira i dragocjenih kovina i metala specijaliziranim Blindiranim vozilima praćenih satelitskim (GPRS) sistemom veze. 

Od “CRA” regulatorne agencije za komunikacije, dobili smo dozvolu za korištenje vlastite radio frekvencije broj: 041PRP001, tako da legalno posjedujemo i koristimo frekvenciju sa vlastitim odašiljačem na lokalitetu Ilinčica, a opslužuje ih jedna fiksna radio stanica, nekoliko mobilnih auto-radio jedinica i veliki broj motorola.

Društvo je osiguralo sve svoje uposlenike policom kolektivnog osiguranja, a shodno evropskim mjerilima i odredbama Zakona o agencijama za zaštitu ljudi i imovine, svoju odgovornost prema korisnicima usluga i trećim licima obezbjedilo je policom osiguranja iz djelatnosti. Na ovaj način, interesi korisnika naših usluga ali i trećih lica (stranaka kod naručioca naših usluga) zaštićeni su od svih eventualnih šteta koje bi nastale tokom rada našom krivnjom, neizvršenjem ili neblagovremenim izvršenjem preuzetih obaveza.

U procesu verifikacije, osposobljenosti Društva (za obavljanje fizičke i tehničke zaštite u skladu sa najnovijim odredbama Zakona o agencijama za zaštitu ljudi i imovine), MUP TK, kao Nadležni organ izdao je Rješenje broj: 08-03/1-1-04.I-2362/04-AD od 06.08.2004.godine i Rješenje broj: 08-03/1-1-04.1-2362-I/05-AD od 27.06.2005.godine, kojim potvrđuje da su stečeni tehnički i stručno-profesionalni uslovi za obavljanje fizičke i tehničke zaštite.

Prateći trendove tehnološkog razvoja, usvojili smo projekat Satelitskog praćenja (GPRS sistem) i nadzora prevoza novca Blindiranim vozilima ali i svih drugih pokretnih predmeta na Zemlji.

Osim navedenog Agencija posjeduje Rješenje-posebno Odobrenje Federalnog Ministarstva unutrašnjih poslova pod brojem: 01-03-03/3-04-1-1411 od 06.07.2007. god. kojim je agenciji dozvoljeno obavljanje poslova fizičke zaštite novčanih trezora, pratnje i osiguranja prijevoza novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti, pravnih lica u vlasništvu Federacije, kao i pravnih lica koja proizvode, koriste ili skladište radioaktivne materije, nuklearno gorivo i otpatke te za ljude i okoliš druge štetne tvari.

Društvo ima pozamašan kapital u sredstvima, od kojih posebno ističemo tri službena specijalizirana Blindirana vozila za prevoz novca i vrijednosnica, četiri putnička motorna vozila, Dojavni centar, alat i oprema za instaliranje protivprovalnih, protivpožarnih zaštitnih alarmnih sistema i video nadzornih sistema, Zakonom dozvoljeni broj legalno nabavljenog vatrenog oružja itd. 

U novije vrijeme, a u cilju što kvalitetnijeg i uspješnijeg obavljanja usluga, svoje aktivnosti podjelili smo na:

-čuvarske usluge (vrhunsko fizičko obezbjeđenje objekata – stanovi, kuće, lokali, hoteli, banke, industrijski, trgovački i drugi objekti, ali i obezbjeđenje imovine, prostora i prostorija);

-lično i predmetno obezbjeđenje (Escort (pratnja) i obezbjeđenje lica, vrijednosnica i drugih stvari kao i vangabaritnih tereta); -redarske usluge (posebno obezbjeđenje svih vrsta sportskih, privrednih, kulturnih i svih drugih javnih manifestacija i skupova na otvorenom i u zatvorenom prostoru);

-usluge tehničke zaštite, DOC-a i intervencije (tehnička zaštita, protivprovalna, vatrodojavna, video nadzor i drugi vidovi tehničke zaštite – sa tehnikom svjetski poznatih proizvođača opreme iz ove oblasti) -satelitski nadzor vozila, (praćenje vozila putem satelitskog GUARDIAN System-a)

-protokolarne usluge,

-24-satni priključak na DOC, (Dojavni Operativni Centar) -24-satna intervencija, -Izrada bezbijednosnih elaborata,

-Pružanje konsalting usluga iz oblasti zaštite ljudi i imovine.