Ul. Prve Tuzlanske brigade broj 3, Tuzla

+387 (0)35 319 200 cobra.office@cobrasecurity.ba

FIZIČKA ZAŠTITA

Fizička zaštita se sastoji iz zaštite, lica, pokretne i nepokretne imovine, intelektualnih dobara i sl. Fizičku zaštitu obavljaju lica koja su, za te poslove, ovlaštena od strane Federalnog Ministarstva Unutarnjih/Unutrašnjih poslova BIH, a u formi položenog certifikata za obavljanje istih. Fizičkom zaštitom se štite gore navedena dobra, od oštećenja, uništenja, napada na dobro i drugih vidova štetnih, po život ili imovinu, ponašanja i djelovanja trećih lica. Fizičku zaštitu obavljaju lica koja su zakonski ovlaštena za obavljanje iste, koja su uredno uniformisana, akreditovana, tehnički i fizički osposobljena lica.

U skladu sa Evropskim i Svjetskim standardima, a po protokolu i programu za obuku zaštitara od strane IBSSA (International Bodyguard & Security Services Association), a sve u skladu sa težnjom da se u ovoj djelatnosti, lica koja obavljaju ove poslove, dodatno edukuju i nadograđuju svoje znanje, novim, progresivnijim, kvalitetnijim i konkretnijim znanjima, naši uposlenici tj. Lica koja rade na poslovima fizičke zaštite, transporta novca i dragocjenosti, interventne službe, javnih skupova i sl., prošli su i uspješno savladali program obuke, sa svjetski priznatim certifikatima.

Vrlo bitno, a vezano za fizičku zaštitu, je periodično provjeravnje sposobnosti lica na poslovima fizičke zaštite. Te provjere se sastoje u, provjerama psiho-fizičkog zdravlja lica, prvjere fizičke spremnosti lica, provjere poznavanja zakonsko-normativnih regulativa na polju primjene fizičke sile, primjene vatrenog oružja itd., provjere rukovanja vatrenim oružjem.

Sve navedene provjere se vrše periodično, a uposlenici ove Agencije ih redovno prolaze, sa izuzetnim uspjehom.

Iz oblasti fizičke zaštite, usluge koje mi nudimo su slijedeće: 

  • -Fizička zaštita finansijskih institucija, koje rade sa novčanim sredstvima; 
  • -Fizička zaštita diplomatskih predstavništava i ambasada; 
  • -Fizička zaštita javnih skupova i manifestacija; 
  • -Fizička zaštita kompanija i stambenih objekata; 
  • -Fizička zaštita trgovačkih centara; 
  • -Bodyguard sistem fizičke zaštite lica.

 Uz bilo koju od navedenih usluga fizičke zaštite a u slučaju potrebe, postoji mogućnost za dodatnim angažmanom interventnih patrola i jedenica za podršku.