Ul. Prve Tuzlanske brigade broj 3, Tuzla

+387 (0)35 319 200 cobra.office@cobrasecurity.ba

DOC

Nakon ugradnje sistema tehničke zaštite ili video nadzora, slijedeći korak koji preduzimate jeste priključenje na naš Dojavni Operativni Centar (DOC). DOC je centar, namjenjen za rad u regionu u kojem se nalazi, tj. Sektor koji radi u sklopu agencije, a brine o promjenama, događajima ili nekim drugim aktivnostima na objektima koji se štite sistemima tehničke zaštite ili video nadzorom.

Dojavni Operativni Centar radi na principu, zaprimanja svih vidova informacija sa štićenih objekata, obrade istih, pohranjivanja i pravovremenog obavještavanja mobilnih patrola (intervencija), te kvalitetnog i pravovremenog reagovanja, ili preventivnog djelovanja na potencijalni nasatanak oštećenja ili povreda na objektima koji se štite.

Dojavni Operativni Centar čine dispečeri, programeri i serviseri, koji su  apsolutno i stoprocentno vezani za tehničko obezbjeđenje (Zaštitu) objekata. Uz navedena lica, a u sklopu DOC-a rade i interventne patrole, koji zajedno čine jedan dinamičan tim, koji radi na jednostavnom principu, a veoma je efektivan i pouzdan.

Radnici DOC-a, za vrijeme štićenja objekta, konstantno provjeravaju komunikaciju imeđu štićenog objekta i komunikacionog centra, kao i ispravnost sistema tehničke zaštite na objektu koji se štiti.

Svi radnici DOC-a su specijalisti iz oblasti računarskih i telekomunikacionih sistema, tako da u slučaju većeg kvara na štićenom prostoru, interventna tehnička ekipa izlazi na teren te isti otklanja u veoma kratkom roku, ili putem računarskih aplikacija i putem interneta otklanjaju manje kvarove na sistemima za tehničku zaštitu. DOC je koncipiran da radi na obradi velikog broja informacija u datom momentu, iste prepoznaju i obrađuju veliki računarski sistemi, tj kompatibilni uređaji pod nazivom SHURGUARD, koji su u mogućnosti primiti veliki broj informacija te iste obraditi i staviti na raspolaganje kao gotov proizvod za dalju obradu.

DOC je u mogućnosti pružiti Vam osiguranje telefonske linije za komunikaciju sa centrom, putem raznih uređaja za antisabotažu sistema, te mogućnost saznanja raznih sevisnih informacija, kao što su, pad napona, nestanci električne energije, kvarovi na tel. Instalacijama, itd, te saznanje informacija o dolasku i odlasku iz objekata (posebno interesantno za kompanije), kako uposlenih tako i ostalih autoriziranih korisnika objekta.

U slučaju da se odlučite za ugradnju sistema tehničke zaštite, obratite nam se i povjerite Vašu sigurnost, jer ste pokucali na prava vrata.